Året 2015 har vært et turbulent politisk år i mange land, og det gjelder også i Norge. Det var kommunevalg og fylkesvalg i september, og de store vinnerne var Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne, mens regjeringspartiet Høyre ble årets store taper.

Det ble maktskifte i flere av de store kommunene etter kommunevalget i 2015. De borgerlige måtte gi fra seg makten i blant annet Bergen, Tromsø og Oslo. Det gjør at det ble enda mer press på regjeringspartiene Høyre og Frp etter et svært dårlig valg fra deres side.

I tillegg til kommunevalget har det vært mye prat om Regjeringen i 2015, og i desember gjorde statsminister Erna Solberg enorme omskiftninger i regjeringskabalen. Regjeringen la inn en ekstra statsråd som gikk til Frp, og fire helt nye regjeringsmedlemmer ble presentert. Tre statsråder byttet også departement. Slik skal Solberg, Høyre og Frp befeste sin borgerlige posisjon som politiske ledere i Norge.

Det var også mye prat om statsbudsjettet i 2015, særlig på grunn av den rådende oljekrisen som fører til at flere står uten jobb. Budsjettet innebærer at Norge skal gi mer bistand, få flere grønne inntekter, øke utbyttet fra statlige selskaper, bremse bruken av oljepenger, satsing på klima og flere arbeidsplasser. Det eneste som gjenstår å se er hvordan planene blir i praksis.